Blog informacyjny


Blog informacyjny o wydarzeniach z zakresu zatrudnienia i legalizacji obywateli z krajów WNP w Europie Wschodniej. Zmiany w ustawodawstwie odnoszących się do zasad życia prywatnego oraz inne aktualne wiadomości i wydarzenia w Europie.

Opublikowano w Blog

Rząd szykuje nowelizację ustawy zakazu handlu w niedzielę

Rząd szykuje nowelizację ustawy zakazu handlu w niedzielę

Sejm rozpoczął pracę nad uszczelnieniem zakazu handlu w niedzielę. 22 listopada Sejm skierował do I czytania Komisji polityki społecznej i Rodziny projekt noweli ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i  święta oraz w niektóre inne dni. Podstawowym założeniem zmian jest uszczelnienie niedzielnego zakazu handlu, tak aby uniemożliwić obchodzenie przepisów przez przedsiębiorców wykorzystujących wyłączenia spod przedmiotowego zakazu. Czytaj dalej “Rząd szykuje nowelizację ustawy zakazu handlu w niedzielę”

Niemcy zatwierdzają nowy projekt migracji, który upraszcza zatrudnianie obywateli spoza UE

Niemcy zatwierdzają nowy projekt migracji, który upraszcza zatrudnianie obywateli spoza UE

Biorąc pod uwagę problemy ukraińskiej gospodarki, niestabilność i nieprzewidywalność w kraju, wielu obywateli Ukrainy myśli o zbieraniu walizki i opuszczeniu tego wspaniałego kraju. Tylko ten jeden, ale bardzo mocny argument powoduje do nowej fali migracji z Ukrainy, której bardzo trudno będzie zatrzymać.

Czytaj dalej “Niemcy zatwierdzają nowy projekt migracji, który upraszcza zatrudnianie obywateli spoza UE”

Od 1 stycznia 2019 roku będzie surowo karane za oszustwo z przebiegiem pojazdu

Drogomierz

Sejm opracował nowy projekt, który zmieni ustawę w Prawie o ruchu drogowym oraz Kodeksie karnym. Planowane zmiany powinny przeciwdziałać oszustwom z drogomierzem – urządzenie, które określa aktualny przebieg pojazdu mechanicznego. Będzie wprowadzana odpowiedzialność administracyjna i karna za takie manipulację.

Czytaj dalej “Od 1 stycznia 2019 roku będzie surowo karane za oszustwo z przebiegiem pojazdu”

Nowe zasady wydawania karty Polaka od 1 stycznia 2018 roku

Nowe zasady wydawania karty Polaka od 1 stycznia 2018 roku

Sejm uchwalił zmiany w ustawach «O cudzoziemcach», «O karcie Polaka» i «O repatriacji», które wejdą w życie od 1 stycznia 2018 roku.

Teraz, aby uzyskać pomoc finansową lub legalnie przebywać na terytorium Polski, trzeba będzie rzetelnie się postarać. Takie kroki zostały podjęte ze względu na zwiększone oszustwa z dokumentów, w tym, ze strony ukraińców.

Czytaj dalej “Nowe zasady wydawania karty Polaka od 1 stycznia 2018 roku”

Minimalne wynagrodzenie z 2018 roku

Minimalne wynagrodzenie z 2018 roku

W 2018 roku kwota minimalnego wynagrodzenia wyniesie 2100 zł brutto, tj. o 100 zł więcej niż w 2017 r. Przy założeniu, że w 2018 r. wysokość składek, podatku i pozostałych wskaźników wpływających na wysokość wynagrodzenia do wypłaty nie ulegnie zmianie, minimalne wynagrodzenie z uwzględnieniem zwykłych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek wyniesie 1530 zł (w porównaniu z 2017 r. będzie wyższe o ok. 71 zł).

Czytaj dalej “Minimalne wynagrodzenie z 2018 roku”

Nowe zasady opłacania i rozliczania składek ZUS od 1 stycznia 2018 roku

Nowe zasady opłacania i rozliczania składek ZUS

Od 1 stycznia 2018 roku będą obowiązywały nowe zasady opłacania i rozliczania składek ZUS. Każdy przedsiębiorca otrzyma indywidualny rachunek składkowy, na który będzie dokonywał przelewu łącznie na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Czytaj dalej “Nowe zasady opłacania i rozliczania składek ZUS od 1 stycznia 2018 roku”