Prześlij CV


Prześlij nam swoje CV, a my dodamy je do naszej bazy danych. Kiedy pojawi się oferta pracy do której będziesz odpowiednim kandydatem poinformujemy Cię o tym.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez STAM Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 58-300 , przy ul. Limanowskiego 10, moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.)

Administratorem danych osobowych jest STAM Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Limanowskiego 10, 58-300 Wałbrzych («Administrator»): 
1. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zatrudnienie wybranego kandydata, na podstawie art.6 ust. 1 lit. b, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 
2. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy STAM Sp. z o.o., portale rekrutacyjne oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne.
3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. 
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
   • wniesienia skargi do GIODO z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, a od 25 maja 2018 r. do zastępującego go Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
6. Podanie danych jest wymogiem umownym, jest ono dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. 
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.