Niemcy zatwierdzają nowy projekt migracji, który upraszcza zatrudnianie obywateli spoza UE

Niemcy zatwierdzają nowy projekt migracji, który upraszcza zatrudnianie obywateli spoza UE

Biorąc pod uwagę problemy ukraińskiej gospodarki, niestabilność i nieprzewidywalność w kraju, wielu obywateli Ukrainy myśli o zbieraniu walizki i opuszczeniu tego wspaniałego kraju. Tylko ten jeden, ale bardzo mocny argument powoduje do nowej fali migracji z Ukrainy, której bardzo trudno będzie zatrzymać.

W rezultacie coraz więcej obywateli bezwzględnie rozwiązuje tą trudną sytuację – uczą się przetrwać w innych krajach, a biorąc pod uwagę fakt, że Ukraińcy są pracujący naród, który potrafi wszystko robić wydajnie i na czas, nie jest zaskakujące że około 2 000 000 osób pracuje w Polsce.

Z nowego roku Niemcy wnoszą nowe perspektywy dla obywateli z krajów spoza UE, w szczególności dla Ukraińców. Nowy rok powinien otworzyć największy rynek pracy w Europie. Niemiecki parlament zatwierdza nową ustawę upraszczającą zatrudnienie obcekrajowców w Niemczech. Rząd już uzgodnił nowy projekt migracji. Natychmiast zgodziłi się trzy kluczowe ministerstwa – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Gospodarki i Pracy. Dokument przewiduje wydawanie pozwoleń na pracy na okres 6 miesięcy oraz prawo do poszukiwania pracodawców bezpośrednio na miejscu i rozpoczęcia pracy.

W chwili obecnej niemiecki pracodawca, ubiegając się o pracę musi najpierw przyznać obywatelom niemieckim pierwszeństwo, a dopiero potem zatrudniać obywateli z pozostałych krajów Unii Europejskiej, nie wspominając o obywatelach z krajów trzecich, w przypadku gdy w ciągu dwóch miesięcy pracodawca który nie w stanie zamknąć wakatu, zezwala się na zatrudnianie obywateli spoza UE. Teraz to ograniczenie zostanie usunięte. Po przyjęciu ustawy pracowniku będzie potrzebny dyplom ukończenia studiów lub certyfikat potwierdzający kwalifikacje. Cudzoziemiec musi znać język niemiecki na poziomie wystarczającym do wykonywania swoich obowiązków w prace.

Z wyniku Niemcy faktycznie podążają polską ścieżką, gdzie procedura rejestracji pozwoleń do pracy również nie jest tak skomplikowana. Wraz z otwarciem rynku pracy w Niemczech większość ukraińskich migrantów  prawdopodobnie skorzysta z tej możliwości. Według prognoz wielu Ukraińców, którzy obecnie pracują w Polsce, przeniesie się do Niemiec, ponieważ średnio w Polsce można zarobić 600 euro miesięcznie, to w Niemczech dwa razy więcej. Ustawa powinna wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Opublikowano w Blog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Розв'яжіть рівняння: *Captcha loading...