Największą grupę nielegalnie zatrudnianych cudzoziemców nadal stanowią Ukraińcy

Państwowa Inspekcja Pracy

Największą grupę nielegalnie zatrudnianych cudzoziemców nadal stanowią Ukraińcy. Jednak obcokrajowcy są bardziej świadomi swoich praw, a sytuacja na rynku pracy skłania firmy do zatrudniania zgodnie z prawem.

W trakcie 6 tys. kontroli przeprowadzonych w ubiegłym roku Państwowa Inspekcja Pracy ujawniła nielegalne zatrudnienie 3,9 tys. obcokrajowców. To 11% wszystkich zagranicznych pracowników objętych inspekcją. Departament legalności zatrudnienia PIP zaznacza jednak, że to dane wstępne, nieuwzględniające wyników kontroli z ostatnich dwóch miesięcy 2017 r. Spodziewa się w związku z tym, że liczba zatrudnionych cudzoziemców jeszcze wzrośnie i może sięgnąć 4,6 tys. Nadal jednak będzie to lepszy wynik niż w 2016 r. – Wówczas zostało ujawnionych niemal 5,2 tys. nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców – wyjaśnia Jarosław Leśniewski, dyrektor departamentu legalności zatrudnienia w PIP.

Na liście inspekcji znaleźli się obywatele 32 państw. Największą grupę nielegalnie zatrudnianych cudzoziemców nadal stanowią Ukraińcy – w ubiegłym roku było ich 3,74 tys. Białorusinów pracujących niezgodnie z polskimi przepisami przyłapano 127, Mołdawian – 29, mieszkańców Indii – 12, Armenii – 11.

Opublikowano w Blog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Розв'яжіть рівняння: *Captcha loading...