Nowe zasady wydawania karty Polaka od 1 stycznia 2018 roku

Nowe zasady wydawania karty Polaka od 1 stycznia 2018 roku

Sejm uchwalił zmiany w ustawach «O cudzoziemcach», «O karcie Polaka» i «O repatriacji», które wejdą w życie od 1 stycznia 2018 roku.

Teraz, aby uzyskać pomoc finansową lub legalnie przebywać na terytorium Polski, trzeba będzie rzetelnie się postarać. Takie kroki zostały podjęte ze względu na zwiększone oszustwa z dokumentów, w tym, ze strony ukraińców.

Główną poprawką w ustawie “O karcie Polaka” jest zmiana w kręgu osób, które będą uprawnione do otrzymania karty Polaka – odtąd tylko ci, którzy mają polskie obywatelstwo lub Polacy które mieli przodków, a także osoby, które rozpowszechniają i rozwijają polską kulturę w ciągu ostatnich trzech lat.

W wyniku nowych zmian wykluczono możliwość uzyskania karty Polaka na podstawie polskiego obywatelstwa przodków. Oznacza to, że potwierdzenie o głosowaniu warunkowego pradziadka w Sejmie lub Senacie RP, dokumenty dotyczące służby w armii, kupna i sprzedaży ziemi itp., już nie dają prawa do otrzymania karty. Nadal muszą być dokumenty archiwalne potwierdzające, znać język polski, kulturę narodową i tradycje.

Jednocześnie Konsulat Generalny przewidują, że liczba wydawanych kart Polaka zostanie znacznie zmniejszona, ponieważ takie zmiany doprowadzą do ścisłej kontroli dokumentów. Urzędnicy twierdzą, że liczba fałszywych dokumentów archiwalnych zmniejszy się, a za tym zmniejsza się ilość spekulacji w tym kierunku, a także będzie lepiej kontrolować proces pozyskiwania kart Polaka.

W ustawie “O Repatriacji” wprowadzono znacznie więcej zmian oraz nowe pojęcia, na przykład: “kandydata na repatrianta” lub “najbliższa rodzina repatrianta”.

Warto zwrócić uwagę na wzrost kwoty pomocniczej na zakup mieszkania przez repatrianta – teraz ta kwota będzie zwiększona do 50 000 złotych na rodzinę repatriantów, ale nie wyższą niż koszt samego mieszkania.

Opublikowano w Blog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Розв'яжіть рівняння: *Captcha loading...