Dla pracowników


Dla osób poszukujących pracy, oferujemy następujące usługi:

 • Wyszukiwanie ofert pracy i wstępne negocjacje z potencjalnymi pracodawcami

 • Usługi tłumaczenia ustne i pisemne z języka polskiego na język rosyjski lub ukraiński i odwrotnie

 • Rejestracja dokumentów w celu nadania numeru PESEL oraz certyfikatu rezydencji w Polsce

 • Wypełnienie dokumentów w celu uzyskania wizy i koordynacja do miejsca pracy

 • Usługi wyszukiwania i wynajmu mieszkań oraz inne nieruchomości

 • Wypełnienie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi, kart pobytu oraz inne wnioski do instytucji państwowych w Polsce

 • Wypełnienie CV w języku polskim, rosyjskim lub ukrainskim

 • Umieszczanie CV na naszym i wiodących stronach internetowych na temat wyszukiwania miejsc pracy

 • Doradztwo na temat umów o pracę, zlecenia oraz o dżieło i warunki opodatkowania

 • Usługi związane z rejestracją działalności gospodarczej (Spółka z o.o.)

 • Doradztwo i usługi w sprawach dotyczących deportacji i anulowanie danych z Systemu Informacyjnego Schengen (SIS)