Konsultacje


Oferujemy działania wspomagające w następujących obszarach:

  • Legalizacja – podstawy i warunki legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Konsultacje i porady dla pracodawców i cudzoziemców
  • Deportacja – procedura anulowania danych z Systemu Informacyjnego Schengen (ang. SIS)
  • Przedsiębiorczość – procedura rejestracji i zasady prowadzenia działalności gospodarczej 
  • Pozostałe usługi doradztwa związane z adaptacją społeczną cudzoziemca w Polsce