Rząd szykuje nowelizację ustawy zakazu handlu w niedzielę

Rząd szykuje nowelizację ustawy zakazu handlu w niedzielę

Sejm rozpoczął pracę nad uszczelnieniem zakazu handlu w niedzielę. 22 listopada Sejm skierował do I czytania Komisji polityki społecznej i Rodziny projekt noweli ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i  święta oraz w niektóre inne dni. Podstawowym założeniem zmian jest uszczelnienie niedzielnego zakazu handlu, tak aby uniemożliwić obchodzenie przepisów przez przedsiębiorców wykorzystujących wyłączenia spod przedmiotowego zakazu.

Obok kilku redakcyjnych poprawek, projektodawcy wprowadzili zasadnicze zmiany w najczęściej wykorzystywanych do obchodzenia zakazu handlu włączeniach. W obecnym stanie prawnym w dni, w który obowiązuje zakaz można prowadzić działalność handlowa m.in. w palcówkach, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych. W zakresie tego wyłączenia projektodawcy chcą wykreślenia – jako nadużywanego przez przedsiębiorców – handlu wyrobami tytoniowymi.

Jednocześnie  należy pamiętać, ze handl takimi wyrobami będzie możliwy w placówkach korzystających z wyłączenia na innej podstawie. Jednak przede wszystkim projektodawcy przewidują przesądzenie, i iż wyłączenia spod zakazu mogą korzystać tylko takie placówki pocztowe, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe, a nie – jak to wynika obecnie obowiązującej ustawy – wszystkie placówki pocztowe. Jeżeli zmiana ta wejdzie w życie sklep, który przy okazji stał się placówką pocztową nie będzie mógł być otwarty w niedzielę objęte zakazem.

Opublikowano w Blog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Розв'яжіть рівняння: *Captcha loading...